Tid er penger

Driftsavtale

En driftsavtale gjør at dere kan bruke mer av tiden deres på det som dere kan best, så kan vi ta hånd om innholdsskaping og oppdateringer.

Kontakt oss
We equip marketing leaders

Innholdsskaping, oppdateringer og endringer

Mange bedrifter opplever at det er for tidkrevende å skape innhold til sosiale medier. Vi har dyktige innholdsskapere som lager tekster med godt innhold og gode bilder.

Alle bedrifter bør minimum hver tredje dag poste innhold i sosiale medier. Dette vet vi er tidkrevende og derfor setter vi opp publiseringsplan for dere for en og en månede av gangen.

Det å vedlikeholde kontaktinformasjon, bilder og annen informasjon i sosiale medier er grunnleggende for å lykkes. Vi sørger for at bedriftens oppføringer alltid er oppdaterte.

New Marketing Leaders